DZIELNICOWI KPP STARGARD

DZIELNICOWI KPP STARGARD

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

I REWIR DZIELNICOWYCH

 

  Kierownik:  mł. asp. Paweł KAZIMIERCZAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.58, tel. 47 78 29  636

 

Rejon służbowy nr 1 :

dzielnicowy: sierż. Wojciech LASOTA

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.63, tel. 47 78 29  532

kom.: 571 323 940 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard1@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Czesława Tańskiego, Czesława Witoszyńskiego, Generała Leopolda Okulickiego, Główna, Jana Śniadeckiego, Joachima Lelewela, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kolejowa, Kosmonautów, Lotników, Metalowa, Most Kamienny, Romualda Traugutta, Stalowa, Stanisława Rogalskiego, Stanisława Skarżyńskiego, Stefana Drzewieckiego, Władysława Broniewskiego, Żwirki i Wigury. 

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 1 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej są ławki znajdujące się na wysokości klubu seniora przy Ul. Śniadeckiego 11 w Stargardzie. Osoby tam przebywające zarówno w dzień jak i w nocy dopuszczają się tych wykroczeń. Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Rejon służbowy nr 2:

dzielnicowy: st. post. Piotr SZCZAWIŃSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.63, tel. 47 78 29  532

kom.: 571 323 931 (aktywny podczas służby obchodowej) 

dzielnicowy.stargard2@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: 5 Marca, 9 Maja, Antoniego Słonimskiego, Armii Krajowej, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Leśmiana, Cypriana Kamila Norwida, Generała Augusta Emila Fieldorfa, Generała Franciszka Kleeberga, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Generała Tadeusz Kutrzeby, Giżynek, Harcerska, Jana Brzechwy, Jana Lechonia, Janusza Korczaka, Janusza Kusocińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księdza Jana Twardowskiego, Lazurowa, Leona Kruczkowskiego, Leopolda Staffa, Magnoliowa, Majora Hubala, Niepodległości, Osiedle Pyrzyckie, Plac Bohaterów II Wojny Światowej, Powstańców Warszawy, Rondo NSZZ “Solidarność", Rotmistrza Witolda Pileckiego, Saperów, Spółdzielcza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stefana Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Witolda Gombrowicza, Władysława Broniewskiego, Zbigniewa Herberta.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 2 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej są okolice placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 i Miasteczka rowerowego na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się wykroczeń porządkowych . Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 3:

dzielnicowy: st. asp. Kamil KUGLER

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.51, tel.47 78 29  535

kom.: 571 323 939 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard3@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: 11 Listopada, Aleja Gryfa, Generała Henryka Dąbrowskiego, Generała Józefa Bema, Hugona Kołłątaja, Jesienna, Krakowska, Letnia, Oświaty, Park Stefana Batorego, Plac Majdanek, Podchorążych, Pogodna, Przedwiośnie, Racławicka, Różana, Spokojna, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna, Zwycięzców.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 3, a także w oparciu o krajową mapę zagrożeń ustalono, że problemem szczególnie uciążliwym są wykroczenia porządkowe z art. 43 ust, 51 kw oraz 145 kw, oraz grupowanie sie osób przy ul Pogodna 24 wraz z zapleczem budynku w godzinach popołudniowo-wieczornych. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działania priorytetowego na powyższym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon służbowy nr 4:

dzielnicowy: st. post. Michał STRZELECKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 51, tel. 47 78 29  535

kom.: 571 323 937 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard4@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: 11 Listopada, Aleja Żołnierza, Aleja Żołnierza Boczna, Batalionów Chłopskich, Czwartaków, Generała Henryka Dąbrowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Lechicka, Osiedle gen. Józefa Hallera, Podchorążych, Pogodna, Racławicka, Szczecińska, Szkolna, Szymona Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, 

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 4 ustalono, że problemem w rejonie obejmującym rejon 4 szczególnie uciążliwym jest wykroczenie z art.92 kw (niestosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”). Takim miejscem w tym rejonie służbowym jest wjazd oraz wyjazd z os. Hallera. Droga prowadząca na os. Hallera jest wąska. Pojazdy, które parkują w miejscu do tego niewyznaczonym uniemożliwiają swobodny wyjazd czy wjazd na to osiedle. Ponadto takie sytuacje mogą powodować występowanie zatoru na odcinku drogi łączącym Aleje Żołnierza z Os. Hallera. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 5:

starszy dzielnicowy: st. post. Aleksandra STASIAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.46, tel. 

kom.: 571 323 929 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard5@sc.policja.gov.pl


W skład rejonu wchodzą:  9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Aleja Żołnierza, Księdza Jerzego Popiełuszki, Księdza Jerzego Popiełuszki, Mieszczańska, Osiedle Zachód, Plac Słoneczny, Słoneczna, Szczecińska, Tadeusza Kościuszki.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 5 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 5 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest boisko trawiaste znajdujące się przy ul. Al. Żołnierza w Stargardzie. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 6:

dzielnicowy:  sierż. Kamil JARZĘBAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.46, tel. 

kom.: 571 323 929 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard6@sc.policja.gov.pl


W skład rejonu wchodzą: 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Osiedle Zachód, Rondo 15 Południk, Szczecińska, Ułanów Jazłowieckich.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 6 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 6 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest skwer znajdująca się w okolicy bloku B8. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon służbowy nr 7:

dzielnicowy: mł. asp. Jarosław KWIATKOWSKI 

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.47, tel. 47 78 29  534

kom.: 571 323 927 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard7@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Bułgarska, Ceglana, Czeska, Jugosłowiańska, Karola Szymanowskiego, Kaszubska, Łużycka, Mazowiecka, Mazurska, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Pierwszej Brygady, Plac Lubelski, Plac Zgody, Rumuńska, Serbska, Słowacka, Szczecińska, Towarowa, Usługowa, Węgierska, Wielkopolska, Wileńska.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 7 ustalono, że głównym problemem we wskazanym rejonie służbowym są wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju, prządku publicznego, spoczynku nocnego, zaśmiecanie miejsca publicznego do których ma dochodzić w okolicach garażowisk mieszczących się przy ul. Jugosłowiańskiej 35F. Do zachowań tych ma dochodzić głównie w porach popołudniowych i wieczornych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na powyższym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon służbowy nr 8:

dzielnicowy: sierż.szt. Tomasz OGONOWSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.47, tel. 47 78 29  534

kom.: 571 323 935 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard8@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodząBornholmska, Cieplna, Czeska, Energetyczna, Eskadrowa, Fabryczna, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Hanzeatycka, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Nowakowskiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Krótka, Kubańska, Kupiecka, Ludomira Różyckiego, Mieczysława Karłowicza, Nasienna, Polska, Przemysłowa, Rumuńska, Skandynawska, Stanisława Moniuszki, Stanisława Niewiadomskiego, Stralsundzka, Szczecińska, Transportowa, Węgierska, Wielkopolska, Zygmunta Noskowskiego.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz informacji otrzymywanych od lokalnych mieszkańców, obserwacji w trakcie obchodu na podległym rejonie służbowym nr 8 ustalono, że problemem w rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu w pobliżu sklepu spożywczego przy ul. Józefa Nowakowskiego 14A w Stargardzie. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na powyższym terenie w celu wyeliminowania zachowań naruszających przepisy prawa.

 

 

II REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik: st. asp. Piotr KRZOSEK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.63, tel. 47 78 29  539

 

Rejon służbowy nr 9

 dzielnicowy: st. sierż. Przemysław MICHALSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.61, tel. 47 78 29  537

kom.: 571 323 928 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard9@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Artura Grottgera, Henryka Sienkiewicza, Henryka Sienkiewicza, Jacka Malczewskiego, Jana Kasprowicza, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Kwiatowa, Majora Henryka Sucharskiego, Marii Konopnickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olgi Boznańskiej, Osiedle Mikołaja Kopernika, Owocowa, Podleśna, Podmiejska, Składowa, Sybiraków, Tadeusza Makowskiego, Warzywna, Wojciecha Kossaka.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami oraz analizy KMZB podległego rejonu służbowego nr 9 ustalono, głównym problemem w rejonie są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego). W chwili obecnej miejscem popełniania wykroczeń porządkowych jest obszar przyległy do sklepu „Żabka” znajdującego się na ul. Niemena 2 w Stargardzie. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję  o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Rejon służbowy nr 10:

dzielnicowy: st. sierż. Magdalena PIENIAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.62, tel. 47 78 29  538

kom.: 571 323 936 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard10@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Adama Asnyka, Brzozowa, Elizy Orzeszkowej, Gospodarska, Ignacego Łukasiewicza, Juliana Przybosia, Ludwika Waryńskiego, Macieja Boryny, Miodowa, Modrzewiowa, Mokrzyca, Polna, Pomorska,

 Północna, Rzeźnicza, Sportowa, Topolowa, Torfowa, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego, Zenona Przesmyckiego.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 10 ustalono, że głównym problemem szczególnie uciążliwym w rejonie obejmującym rejon 10 są wykroczenia z art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego) oraz z art. 145 kw (zaśmiecanie miejsc publicznych).Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest teren przyległy przy ul. Wojska Polskiego 108. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 11:

dzielnicowy: st.sierż.  Karol KOWALSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.61, tel.47 78 29  537

kom.: 571 323 932 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard11@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Adama Mickiewicza, Dworcowa, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Reja, Plac Targowy, Osiedle Tysiąclecia.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 11 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 11, szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’ ust. 1 UWTPA (spożywanie alkoholu). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej są ławki znajdujące się przy klatce wejściowej do budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 86. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tego wykroczenia. Ponadto osoby te notorycznie zaśmiecają okolice wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Rejon służbowy nr 12:

dzielnicowy: sierż. Damian STĘPNIAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.62, tel. 47 78 29  538

kom.: 571 323 943(aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard12@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodząAndrzeja Struga, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Marii Dąbrowskiej, Plac Juliusza Słowackiego, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Środkowa, Wojska Polskiego, Zygmunta Krasińskiego.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 12 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 12 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego) oraz art. 145 kw (zaśmiecanie miejsc publicznych). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest teren przyległy do niezamieszkałego budynku TBS nr 6 przy ul. Limanowskiego w Stargardzie, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Rejon służbowy nr 13:

starszy dzielnicowy: st.post. Adrian KĘPSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.61, tel.47 78 29  537

kom.: 571 323 946 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard13@sc.policja.gov.pl


W skład rejonu wchodząHetmana Stefana Czarnieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Barnima I, Księcia Bogusława IV, Łabędzia, Park 3 Maja, Plac Świętego Ducha, Popiela, Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, Sadowa, Skarbowa, Stanisława Staszica, Śląska, Warszawska.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 13 ustalono, że głównym problemem w rejonie obejmującym rejon 13 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu) art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej są ławki znajdujące się w Parku 3-go Maja oraz na ul. Skarbowej w Stargardzie. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. Ponadto notorycznie dochodzi do zaśmiecania okolic wskazanego miejsca. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 14:

starszy dzielnicowy: mł. asp. Emilia WIERZBICKA

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.59, tel. 47 78 29  536

kom.: 571 323 944 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard14@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Aleja Słowicza, Aleja Spacerowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Grodzka, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Klasztorna, Mieszka I, Obwodnica Staromiejska, Park Bolesława Chrobrego, Park Piastowski, Park Popiela, Parkowa, Plac Wolności, Płatnerzy, Pocztowa, Prządki, Skwer Ojca Świętego Jana Pawła II, Strażnicza, Sukiennicza, Świętego Jana Chrzciciela, Warowna, Władysława Łokietka, Złotników.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 14, że głównym problemem w obszarze obejmującym rejon 14 szczególnie uciążliwym są wykroczenia z art. 43’1 UWTPA (spożywanie alkoholu), art. 51 KW i 145 KW mające miejsce w okolicach ulicy Prządki w pobliżu Parku Bolesława Chrobrego w Stargardzie. Osoby tam przebywające, będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon służbowy nr 15:

dzielnicowy:  asp Przemysław KUŚMIREK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.59, tel. 47 78 29  536

kom.: 571 323 945 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard15@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Basztowa, Garncarska, Grodzka, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Kramarska, Kuśnierzy, Mariacka, Portowa, Rynek Staromiejski, Spichrzowa, Szewska, Wita Stwosza, Włosiennicza, Bolesława Chrobrego.
 

 

Rejon służbowy nr 16:

dzielnicowy: st.sierż. Sebastian TARCZYŃSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.59, tel.47 78 29  538

kom.: 571 323 947 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard16@sc.policja.gov.pl


W skład rejonu wchodzą: Daleka, Gdańska, Graniczna, Grudziądzka, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Klonowa, Krzywa, Łąkowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Marynarska, Michała Drzymały, Młyńska, Morska, Na Grobli, Nadbrzeżna, Ochronna, Ogrodowa, Robotnicza, Rolnicza, Rzemieślnicza, Szosa Maszewska, Światopełka, Widokowa, Wiśniowa, Zakole, Źródlana.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 16 ustalono, że głównym problemem szczególnie uciążliwym w rejonie obejmującym rejon 16 są wykroczenia z art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego) oraz z art. 145 kw (zaśmiecanie miejsc publicznych). Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest Plac zabaw w Parku Panorama w Stargardzie. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Rejon służbowy nr 17:

starszy dzielnicowy: st.asp. Krzysztof RODZOCH

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.59, tel. 47 78 29  536

kom.: 571 323 942 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard17@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Aleja Dębowa, Anny Jagiellonki, Bydgoska, Dąbrówki, Generała Władysława Andersa, Generała Władysława Sikorskiego, Jagiellońska, Jesionowa, Juliana Tuwima, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Nowowiejska, Okrężna, Orkana, Park Jagielloński, Piwna, Popiela, Stanisława Wyspiańskiego, Wiejska, Zofii Nałkowskiej, Żeglarska.

 

Zadanie priorytetowe;

 • W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 17 ustalono, że głównym problemem szczególnie uciążliwym w rejonie obejmującym rejon 17 są wykroczenia z art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego) oraz z art. 43' UWTPA. Takim miejscem w tym rejonie służbowym, w chwili obecnej jest teren przyległy do skrzyżowania ulic Sikorskiego, a Andersa. Osoby tam przebywające, często dopuszczają się tych wykroczeń. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

III REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik: asp.szt. Robert CEGLAREK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok.58, tel. 47 78 29  531

 

Rejon służbowy nr 1:

dzielnicowy: mł. asp. Remigiusz MARIAŃSKI

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 57, tel. 47 78 29  530

kom.: 571 323 930 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard18@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Grabowo, Kiczarowo, Klępino, Kurcewo, Małkocin, Radziszewo, Strachocin, 

Strzyżno, Święte, Ulikowo, Witkowo Drugie, Witkowo Pierwsze.

 

Rejon służbowy nr 2:

 dzielnicowy: st. sierż. Krzysztof CHMIEL

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 57, tel.47 78 29  530

kom.: 571 323 926 (aktywny podczas służby obchodowej) 

dzielnicowy.stargard19@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Barzkowice, Golina, Krąpiel, Pęzino, Sułkowo, Trzebiatów, Tychowo.

 

Rejon służbowy nr 3:

dzielnicowy: ​sierż. Patryk Nowicki

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 57, tel. 47 78 29  530

kom.: 571 323 934 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard20@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Koszewo, Golczewo, Grzędzice, Lipnik, Lubowo, Poczernin, Rogowo, Siwkowo, Skalin, 

Smogolice, Sowno, Strumiany, Warchlinko, 

Warchlino, Wierzchląd, Żarowo.

 

Rejon służbowy nr 4:

dzielnicowy:  asp. Przemysław ZAMOŁOJKO

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 57, tel. 47 78 29  530

kom.: 571 323 933 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard21@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodzą: Bielkowo, Jęczydół, Kunowo, Miedwiecko, Morzyczyn, Rekowo, Zieleniewo.

 

Rejon służbowy nr 5:

dzielnicowy:  sierż. szt. Paweł PAWEŁCZAK

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

pok. 57, tel. 47 78 29  530

kom.: 571 323 938 (aktywny podczas służby obchodowej)

dzielnicowy.stargard22@sc.policja.gov.pl

 

W skład rejonu wchodząCisewo, Gajęcki Łóg, Kałęga, Kobylanka, Morawsko, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo, Wielichówko.

Powrót na górę strony