Prawa Człowieka

Procedury rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie
Powrót na górę strony