Kierownictwo KPP w Stargardzie

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

     Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie

 insp. Sławomir Bober

sekretariat: 47 78 29 505, fax:47 78 29 508
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie

mł. insp. Michał Jaskulski

sekretariat: 47 78 29 505, fax: 47 78 29  508
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29

 

         Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie       

                                                                                         
       podinsp. Jacek Przepiórka          

sekretariat: 47 78 29 505, fax: 47 78 29  508
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony