Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiła specjalną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej, na którą można zgłosić niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego:

 

stopagresjidrogowej@sc.policja.gov.pl

 

Na wyżej podany adres można przesyłać materiały mogące świadczyć o wszelkim agresywnym zachowaniu na drodze lub rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

Zachowania na drodze, które nie spełniają powyższych przesłanek, prosimy zgłaszać bezpośrednio do właściwej miejscowo jednostki Policji.

 

Dokonując zgłoszenia wraz z załączonym materiałem prosimy przesłać następujące informacje:

1. Data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica)

2. Dane pojazdu sprawcy (marka, numer rejestracyjny)

3. Dane zgłaszającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu)

 

 

Uwaga! Przesyłając nam materiał filmowy, wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Powrót na górę strony