KONTROLE AUTOKARÓW

KONTROLE AUTOKARÓW - WYSTANDARYZOWANY PUNKT

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób kontrolowanych oraz realizujących czynności służbowe policjantów przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Stargardzie wyznaczono punkt kontroli autobusów na 3 peronie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ulicy Towarowej w Stargardzie.

 

Coraz więcej osób zgłasza się do stargardzkich policjantów z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego autokarów, którymi ich pociechy wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki. Bardzo często zdarza się, że przyjmowanych jest kilka zgłoszeń na tę samą godzinę, w zupełnie innych częściach miasta lub poza jego granicami. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas oczekiwania na przyjazd Policji. Ponadto miejsca takich kontroli stwarzają realne zagrożenie zarówno dla kontrolujących funkcjonariuszy jak i osób kontrolowanych. Na uwagę zasługuje również fakt, że większość autobusów wykorzystywanych do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z uwagi na swoje parametry techniczne nie może wykonywać postoju w obszarze zabudowanym, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami i przystankami z uwagi na regulacje zawarte w Prawie o Ruchu Drogowym.

 

W związku z powyższym mając na uwadze bezpieczeństwo osób kontrolowanych oraz realizujących czynności służbowe policjantów przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Stargardzie wyznaczono punkt kontroli autobusów na 3 peronie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ulicy Towarowej w Stargardzie. Tym samym osoby zainteresowane dokonaniem kontroli zobowiązane są poinformować przewoźnika o konieczności stawienia się w ww. miejscu, jeszcze przed czasem i miejscem zbiórki. Kierujący takim pojazdem zobowiązany jest zapewnić możliwość wjazdu na pozostałe perony ZCP innym uczestnikom ruchu, a jednocześnie zachować szczególną ostrożność wobec osób oczekujących na peronach przystankowych. Oczywiście taki sposób realizowanych kontroli dotyczy wyjazdów z terenu miasta Stargard. Natomiast kontrole autobusów z wycieczkami z terenu gmin powiatu stargardzkiego realizowane będą na dotychczasowych zasadach - czyli w miejscu zbiórki.

 

Ponadto aby uniknąć wymienionych problemów i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość poddania kontroli wskazanego pojazdu i kierowcy bez długiego oczekiwania, stargardzka drogówka zwraca się z prośbą o możliwie wcześniejsze (najlepiej 7 dniowe) zgłoszenie potrzeby takiej kontroli ze wskazaniem godziny i daty. Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przy ulicy Warszawskiej 29, pok. nr 134, bądź pod nr telefonu 47 78 29 511, fax 47-78-29-508, sekretariat.stargard@sc.policja.gov.pl.

 

Natomiast w przypadku braku takiego zgłoszenia, gdy zaraz po podjechaniu autokaru na miejsce zbiórki rodzice nabiorą uzasadnionych wątpliwości, co do stanu trzeźwości kierowcy lub wydarzy się sytuacja, która będzie wymagała natychmiastowej interwencji policjantów, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić o tym dyspozytora.

 

Policjanci podczas czynności szczególną uwagę zwracają na stan trzeźwości kierowcy oraz posiadane przez niego uprawnienia i dokumentację. Policjanci skupiają się także na stanie technicznym autokaru, sprawdzają ogumienie, oświetlenie, oznakowanie, a także obowiązkowe urządzenia, w które powinien być zaopatrzony pojazd.

Powrót na górę strony