Aktualności

Odblaski dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Data publikacji 22.10.2015

Ślisko, ciemno, niebezpiecznie - tak w trzech słowach scharakteryzować można jesienne warunki drogowe. I choć z zagrożeniem liczyć muszą się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, o swoje bezpieczeństwo w tym okresie najbardziej zadbać powinni piesi i rowerzyści. Tymczasem w trudnych warunkach atmosferycznych są oni często zupełnie niewidoczni na drodze.

Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.                  

               
Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady deszczu a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawia, że właśnie jesienią niechronieni uczestnicy ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział w wypadkach drogowych. W takich warunkach bardzo często kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili. Niestety, tego typu sytuacje pozostawiają trwały ślad w policyjnych statystykach.    

 

W ubiegłym roku w okresie jesienno - zimowym (od września do grudnia) na terenie powiatu stargardzkiego doszło do 22 wypadków drogowych, a w tym 6 z udziałem pieszych. Szczęśliwie nikt w nich nie zginął, ale 6 osób doznało obrażeń ciała. W tym samym okresie, w jednym wypadku ranny został rowerzysta. W tym roku od początku września  na drogach naszego powiatu doszło do 5 wypadków, a w tym do 2 z udziałem pieszych. Nikt w nich nie zginął, ale rannych zostało 3 pieszych. W jednym wypadku uczestniczył również rowerzysta, który również doznał obrażeń ciała.  

  • Odblaski dla niechronionych uczestników ruchu drogowego
    Odblaski dla niechronionych uczestników ruchu drogowego
  • Odblaski dla niechronionych uczestników ruchu drogowego
    Odblaski dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Aby zminimalizować liczbę wypadków na drogach naszego regionu policjanci stargardzkiej drogówki prowadzą nie tylko działania kontrolne i represyjne, ale także  profilaktyczne, skierowane do niechronionych uczestników ruchu.  


Podczas każdego ze spotkań, stargardzcy mundurowi zachęcają pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych. Podczas służby pełnionej na drogach poza terenem zabudowanym i po zapadnięciu zmroku, policjanci ruchu drogowego pieszym i rowerzystom narażonym na udział w wypadkach drogowych wręczają odblaski.

 

Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji funkcjonariusze mają również prawo ukarać pieszego mandatem karnym. Od 31 sierpnia 2014r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi bowiem mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Przepis nie ma zastosowania tylko wówczas, gdy pieszy znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku, a także w strefie zamieszkania - tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

Elementami odblaskowymi mogą być np. zawieszki doczepiane do ubrania lub plecaka, opaski, kamizelki. Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

 

Warto przypomnieć, iż po zapadnięciu zmroku osoba ubrana na ciemno, bez odblasku staje się niemal niewidoczna dla kierowców nadjeżdżających pojazdów. Brak elementu odblaskowego sprawia, że kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 40 metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć niemal czterokrotnie!

 

Dzięki temu kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i wykonanie bezpiecznego manewru. Dlatego tak ważne jest, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dla własnego dobra, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe.

Powrót na górę strony