Aktualności

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na ternie naszego powiatu

Data publikacji 18.02.2022

Wczoraj policjanci ruchu drogowego w całym kraju,w tym także w powiecie stargardzkim przeprowadzili ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Celem takich akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi oraz rowerzyści.

Piesi i rowerzyści to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego, czy rowerzysty ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a rowerzystów na przejazdach dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami, a przecież w swej istocie miejsca takie powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni. Dlatego też w ramach realizowanych działań, funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych oraz rowerzystów, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 r. nastąpił szereg zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

 

- pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przez pojazdem za wyjątkiem tramwaju, przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych,

- kierujący pojazdem zbliżając się do przejściach dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość,

- obowiązuje zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przez pieszego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub przejście dla pieszych,

- dopuszczalna prędkość pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym została określona do 50 km/h.

Podczas wczorajszych działań policjanci stargardzkiej drogówki ujawnili łącznie 19 nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 2 wykroczenia popełnione przez pieszych.

Pamiętajmy !!!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa każdego z nas.

 

podkom. Krzysztof Wojsznarowicz

Powrót na górę strony