Zastrzeż utracony dokument - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Zastrzeż utracony dokument

Zastrzeż utracony dokument

Zastrzeż utracony dokument: kradzież lub zagubienie dokumentów warto zgłosić nie tylko policji, ale i do banku, aby uchronić się przed tak zwaną kradzieżą tożsamości. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów w Systemie DZ, oprócz banków trafia między innymi do operatorów telefonicznych, firm kurierskich i wypożyczalni samochodów. Jeśli ktoś będzie próbował posłużyć się naszymi dokumentami, system od razu to wyłapie i nie zostaniemy posiadaczami kilku telefonów komórkowych czy telewizora na raty. Baza danych Systemu DZ (Dokumentów Zastrzeżonych) powstała w 1997 r. i zawiera informacje o zagubionych i skradzionych dokumentach potwierdzających tożsamość. Są to między innymi dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i książeczki wojskowe. Z sytemu korzysta obecnie blisko 97 proc. banków w Polsce, a w jego bazie znajduje się ponad 895 tysięcy zastrzeżonych dokumentów. Utracone dokumenty mogą posłużyć do wyłudzenia kredytów, zakupów na raty, a nawet wynajmu mieszkań (w celu kradzieży wyposażenia lub unikania opłat). Kradzież dokumentów należy jak najszybciej zgłosić w swoim banku. Nawet jeżeli nie mamy konta i nie korzystamy z kart płatniczych, to warto zastrzec skradziony dowód, by nikt z ich pomocą nie podszył się pod nas i np. nie założył konta w naszym imieniu.  Można to zrobić w bankach, które przyjmują zastrzeżenia także od osób niebędących ich klientami. Pełna lista placówek dostępna jest na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl. Utratę dokumentu należy zgłosić: - dowód osobisty – do najbliższego organu gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówki konsularnej. Organy te wydają, wolne od opłaty, zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia utraconego dokumentu, -  paszport – organowi, który paszport wydał, - prawo jazdy – staroście, który na wniosek osoby uprawnionej wydaje za opłatą wtórnik dokumentu, pod warunkiem złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenia o utracie dokumentu. -  dowodu rejestracyjnego – właściwemu organowi rejestrującemu pojazd.