Stalking - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Stalking to: 

uporczywe nękanie, ujmowane dotychczas w polskim prawie jako wykroczenie, od 2011 roku uważane jest za przestępstwo. Wcześniej polski kodeks karny nie znał definicji stalkingu, jednak w lutym 2011 roku wprowadzono karalność takich zachowań. 6 czerwca 2011 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła art. 190a: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”. W przypadku, gdy w odpowiedzi na działanie prześladującego pokrzywdzony targnie się na własne życie, stalker podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Pojęcie stalkingu, oznaczające pierwotnie potajemne skradanie się i osaczanie zwierzyny, która miała paść ofiarą myśliwego, stało się określeniem uporczywego naprzykrzania się drugiej osobie. Ustawodawcy rozumieją przez to, m.in.: uporczywe wydzwanianie (szczególnie w nocy); wysyłanie listów, SMS-ów oraz e-maili; wręczanie lub wysyłanie ofierze różnorakich niechcianych prezentów (od wulgarnych po te nieprzyzwoicie drogie); nieustające składanie propozycji spotkań o różnym charakterze i zaczepianie w miejscach publicznych; śledzenie i podglądanie ofiary, robienie jej zdjęć oraz przeszukiwanie jej rzeczy osobistych; poniżanie ofiary, manipulowanie jej przyjaciółmi oraz bliskimi; szantaż emocjonalny; groźby i obelgi pod adresem ofiary. Wyżej opisane zachowania stają się w ostatnim czasie coraz bardziej powszechne. Ze względu na bezradność poszkodowanych, ustanowiono nowy przepis, który chronić ma wolność człowieka. W sytuacji, kiedy działania stalkera wzbudzają u ofiary poczucie zagrożenia, na wniosek poszkodowanego może nastąpić ściganie stalkingu.