Ostrożnie z fajerwerkami - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Ostrożnie z fajerwerkami

Ostrożnie z fajerwerkami

Ostrożnie z fajerwerkami: czas świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok to okres, w którym często używa się fajerwerków. Policyjne statystyki wykazują, że zwłaszcza w okresie noworocznym wskutek niewłaściwego używania ogólnie dostępnych materiałów pirotechnicznych wiele osób, w tym dzieci, doznaje licznych obrażeń ciała. Wojewoda Zachodniopomorski corocznie wydaje rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego: zakaz używania materiałów pirotechnicznych obowiązuje zazwyczaj od połowy grudnia do 2 stycznia z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia. Za złamanie zakazu grozi grzywna do 500 zł. Zapalać fajerwerki mogą wyłącznie osoby dorosłe, dzieci nie powinny się nimi bawić. Materiały pirotechniczne należy używać zgodnie z załączoną do nich instrukcją i tylko w miejscach, gdzie nie stworzą zagrożenia dla ludzi, a także nie spowodują zagrożenia pożarem. Instrukcja stosowania wyrobu powinna zawierać informacje o sposobie odpalania wyrobu, wymogach bezpieczeństwa użytkowania oraz znak literowy oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga pozwolenia wojewody. Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedaż środków pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.  Fajerwerki należy sprzedawać tylko w taki sposób, by kupujący nie miał do nich bezpośrednio dostępu, powinien je podać sprzedawca.