Odpowiedzialność pasera - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Odpowiedzialność pasera

Odpowiedzialność pasera

Odpowiedzialność pasera:często zdarza się, że skradzione komuś przedmioty są sprzedawane jako zupełnie legalne, a przecież pochodzą z przestępstwa. Pamiętać należy, że odpowiedzialność karna spoczywa nie tylko na złodzieju ale także na osobie, która rzecz pochodzącą z kradzieży kupiła, czyli paserze. W przypadkach, gdy wartość przedmiotu przekracza kwotę 250 zł. do czynienia mamy z przestępstwem, a przepisy które to regulują znajdziemy w Ustawie Kodeks Karny. Wyróżnia się paserstwo świadome, świadczące o umyślności osoby, która przedmiot nabywa lub pomaga zbyć albo przyjmuje, albo pomaga ukryć rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego(art. 291§1 KK). W tym przypadku Ustawodawca przewidział karę dla pasera w postaci pozbawienia wolności do lat 5. Art. 292§1 KK stanowi o paserstwie nieświadomym, tzw. nieumyślny, gdzie osoba, która na podstawie towarzyszących okoliczności powinna i może przypuszczać, że nabywana rzecz została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, a jednak rzecz tę nabywa lub pomaga w jej zbyciu, lub tez ją przyjmuje albo pomaga w jej ukryciu. Wówczas przewiduje się karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Za paserstwo, które dotyczy mienia wartości poniżej 250zł, grozi kara przewidziana w Kodeksie Wykroczeń, czyli areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 1500zł lub kara nagany(art. 122§1 i 2). Prowadzone do tej pory przez śledczych sprawy kradzieży, pozwalają na użycie stwierdzenia nie tyle, że okazja czyni złodzieja ale okazja także czyni pasera. Zatem ponownie zwracamy Państwa uwagę na podejrzane sytuacje podczas zawierania transakcji.  Zakup roweru o wartości rynkowej ok. 2000zł za kwotę pięć razy mniejszą bynajmniej nie jest okazją, a klient powinien przypuszczać, że taki "interes" nie będzie legalny. Brak dokumentów na oferowany sprzęt, późna pora zawierania umowy, nietypowe miejsce spotkania lub wiek sprzedającego - to wszystko nie powinno budzić wątpliwości. Pamiętajmy, że także nieletni dokonują kradzieży, a następnie "okazyjnie" sprzedają swoje łupy. Jeśli więc mamy podejrzenia co do legalności transakcji, to powinniśmy z niej zrezygnować. Przestępstwa zaliczane do paserstwa popełnia się najczęściej w pogoni za okazją. Radzimy nie kupować rzeczy z nieznanego źródła, np. używany, lecz markowy zegarek, telefon komórkowy bez ładowarki itp. Takie nabycie będzie prawdopodobnie paserstwem świadomym lub nieświadomym i w obu przypadkach można zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.