JAK CHRONIĆ DZIEŁA SZTUKI - Jak chronić dzieła sztuki - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Jak chronić dzieła sztuki

JAK CHRONIĆ DZIEŁA SZTUKI

Miejsca, gdzie przechowywane są cenne przedmioty (obrazy, rzeźby, przedmioty sztuki użytkowej, przedmioty kultu religijnego) powinny być właściwie zabezpieczone poprzez różne rodzaje zabezpieczeń: mechaniczne (solidne zamki, drzwi, kraty w oknach, żaluzje antywłamaniowe itp.) i elektroniczne (alarmy, zamki szyfrowe itd.) ewentualnie osobowe (ochrona obiektu przez wyspecjalizowane służby).

Ponadto:

  •  Warto zanotować charakterystyczne cechy wartościowych rzeczy, sfotografować je i oznakować w sposób niewidoczny dla ewentualnego złodzieja. Może to okazać się pomocne w trakcie prowadzenia dochodzenia po ewentualnej kradzieży,
  • Przy jakichkolwiek podejrzeniach, że mieszkanie lub inny obiekt są obserwowane przez podejrzane osoby – należy koniecznie poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Policję należy również informować w przypadku, kiedy zauważymy ślady manipulowania przy zamkach drzwi czy oknach – może to być sygnał, że ktoś próbował się włamywać,
  • O ewentualnej kradzieży należy jak najszybciej powiadomić Policję i do czasu przeprowadzenia przez policjantów oględzin i zebrania śladów – nie należy sprzątać po włamaniu,
  • O posiadanych dobrach nie należy informować nieznanych osób ( także np. na forach internetowych).