Rok 2019 - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie