Aktualności

Sztandar dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Stargardzie

W środę 07 listopada o godzinie 10:00 w sali Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie odbędzie się uroczyste wręczenie sztandaru dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie.

Ceremonia nadania i wręczenia sztandaru jest jedną z bardziej doniosłych chwil dla środowiska emerytów policyjnych i zarazem stanowi element tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.

 

W uroczystości planowane jest uczestnictwo Marszałka województwa zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Wojewody zachodniopomorskiego Pana Tomasza Hinca, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Jacha, Starosty stargardzkiego Pani Iwony Wiśniewskiej, Prezydenta Stargardu Pana Rafała Zająca, burmistrzów, wójtów powiatu stargardzkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Cegieły, a także Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie insp. Roberta Nowaka.

 

Samorządowcy ziemi stargardzkiej w uznaniu, wyrazili wolę ufundowania sztandaru dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Nadanie sztandaru to zaszczyt, honor i duma, to dowód uznania i szacunku za działalność na rzecz środowiska, a także uhonorowanie weteranów służby policyjnej, którzy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oddali najlepsze lata swojego życia.

 

Podczas uroczystości związanych z nadaniem sztandaru wręczone zostaną również odznaczenia, wyróżnienia oraz medale.

 

W imieniu stargardzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego i nie tylko naszego powiatu na uroczystość nadania sztandaru.