„Bezpieczna droga” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

„Bezpieczna droga”

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w miniony czwartek odwiedzili uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

 

 

Głównym tematem pogadanki były zasady bezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu . Poruszane tematy dotyczyły sygnalizacji świetlnej oraz zasad jej funkcjonowania. Rozmawiano z najmłodszymi również o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez pasy tam gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, oraz sposobu zachowania się kiedy jest ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych,

 

Podczas spotkania uświadamiano dzieciom, że na ulicy konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomniano również kilka informacji dotyczących bezpiecznego korzystania ze środków transportu miejskiego, między innymi jak należy się zachować podczas przejazdów autobusem komunikacji miejskiej oraz o obowiązku korzystania z fotelików samochodowych i zapinania pasów bezpieczeństwa przed każdą podróżą. Przypomniane zostały również zasady bezpiecznej zabawy, oraz zagrożenia i konsekwencje grożące dzieciom bawiącym się w pobliżu drogi.

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe aby bezpiecznie podróżowali po drodze i byli widoczni.