Aktualności

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – prelekcja w Szkole Podstawowej nr 2

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie odbyło się spotkanie uczniów klas VII z pracownikami stargardzkiej komendy dotyczące programu edukacyjnego “Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

 

 

 

 

Tematem spotkania była profilaktyka z zakresu zażywania środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne. W spotkaniu udział wzięło pięćdziesięciu uczniów klas VII.

 

Podczas pogadanki zaprezentowano młodzieży materiał filmowy oraz prezentację multimedialną dotyczącą zjawiska zażywania środków zakazanych.

 

Omówiono z uczniami zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu “Jesteśmy widoczni”, a także “Programu przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

 

 

Pracownicy cywilni stargardzkiej komendy wraz z dzielnicowymi często goszczą w szkołach na terenie powiatu stargardzkiego szeroko promując zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także informują o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie za sobą zażywanie substancji zabronionych.