Wydział Kryminalny – wizyta uczniów liceum - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Wydział Kryminalny – wizyta uczniów liceum

Komendę Powiatową Policji w Stargardzie już po raz kolejny odwiedzili uczniowie, którzy kształcą się na kierunku Bezpieczeństwo publiczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida. Szkoła edukując w zakresie problematyki policyjnej oraz wojskowej umożliwia wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu i stereotypowego nauczania, a tym samym staje się kuźnią kadr dla tych instytucji.

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie ściśle współpracując z Komendą Powiatową Policji wpaja młodzieży właściwe postawy obywatelskie, dyscyplinę, patriotyzm oraz uczciwość. Wszyscy podopieczni, którzy uczęszczają do klas "mundurowych" uczą się współpracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.

Aby zapoznać uczniów ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych zgodnie z opracowanym programem zajęcia systematycznie odbywają się między innymi na terenie poszczególnych jednostek. Już nie po raz pierwszy wszystkim uczniom atrakcyjny sposób pozyskania wiedzy zapewnili w swojej siedzibie stargardzcy policjanci.

Tym razem każdy mógł wcielić się w rolę policjanta kryminalnego, a dokładniej mówiąc technika kryminalistyki. Szeroki zakres tematyczny przedstawił funkcjonariusz Zespołu Techniki Kryminalistycznej, który oprócz wielu ciekawych zagadnień jakim są rodzaje śladów, zaprezentował także wykorzystywane przez stargardzkich mundurowych urządzenia, oraz sposoby zabezpieczania śladów.

Dzięki takim wizytom uczniowie zaznajamiają się ze specyfiką służby policjantów na kolejnych stanowiskach, a przekazany im zasób informacji na pewno wykorzystają w przyszłości decydując się na wybór zawodu policjanta.