Profilaktyka w VII klasach gimnazjalnych - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Profilaktyka w VII klasach gimnazjalnych

Stargardzcy dzielnicowi wraz z pracownikiem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie odwiedzili Gimnazja na terenie naszego powiatu, realizując program “Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

 

 

Dzielnicowi Posterunków Policji naszego powiatu wraz z pracownikiem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii st. insp. Almą Selwesiuk oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie p. Eweliną Wardziak w minonym tygodniu odwiedzali uczniów klas VII w Gimnazjach na terenie naszego powiatu, realizując program edukacyjny którego celem jest uświadomienie młodzieży skutków jakie za sobą niesie zażywanie środków psychoaktywnych.

 

Podczas prelekcji które odbyły się w Gimnazjach w Marianowie, Suchaniu, Dobrzanach oraz Dolicach przedstawiono uczniom prezentację multimedialną, oraz zaprezentowano materiał filmowy na temat skutków zażywania środkow psychoaktywnych i odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny.

 

W trakcie spotkań rozmawiano o bezpiecństwie w ruchu drogowym w ramach programu “Jesteśmy widoczni”, oraz realizowano program “Przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.