Ogólnopolskie działania "TRUCK & BUS" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Ogólnopolskie działania "TRUCK & BUS"

Dzisiaj na terenie całego kraju, jak również na terenie naszego powiatu trwają działania " TRUCK & „BUS" .

 

 

 

 

 

Celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierującym poruszającym się po drogach naszego kraju. Policjanci drogówki w całym kraju, również na terenie naszego powiatu prowadzą działania mające na celu wyeliminowanie z dróg pojazdów których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pozostałym jego uczestnikom. Pod lupę wzięte zostały pojazdy typu bus, oraz pojazdy ciężarowe – przewożące osoby bądź też różnego rodzaju ładunki. Policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdów, ogumienie, stan oświetlenia, sprawność układu hamulcowego. Kontroli poddawany jest również stan trzeźwości kierujących. Szczególną uwagę mundurowi zwracają na liczbę przewożonych osób – dotyczy to kierujących pojazdami typu bus, oraz rodzaj przewożonego ładunku jak i sposób jego zabezpieczenia. Ponadto funkcjonariusze kontrolują czas pracy kierowców.

Stan techniczny pojazdów jest jednym z czynników, który ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa na naszych drogach. To na kierującym spoczywa obowiązek sprawdzenia i upewnienia się przed wyjazdem w drogę, że pojazd jest sprawny. Zadaniem funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach jest eliminowanie niesprawnych pojazdów z dróg, by tym samym zapobiegać zdarzeniom drogowym z ich udziałem. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL i będą prowadzone w 27 krajach.