Funkcjonariusz „INEK” w szkole - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Funkcjonariusz „INEK” w szkole

Wczoraj dzielnicowi Rewiru I Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wraz z kom. Inkiem odwiedzili uczniów klasy 1 integracyjnej w SP Nr. 2 na Oś. Zachód w Stargardzie.

 

 

 

 
 

 

 

Podczas spotkania policjanci przybliżyli uczniom zagadnienia związane z zawodem Policjanta. Przedstawili sylwetkę dzielnicowego, zakres jego zadań a także umundurowanie oraz wyposażenie w codziennej służbie obchodowej. Podczas prelekcji omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych zarówno tych z sygnalizacją świetlną, jak i bez sygnalizacji. Rozmawiano także na temat bezpiecznej drogi do szkoły, jak również bezpiecznym powrocie do domu. Podczas spotkania poruszono również kwestie zachowania się dzieci wobec osób nieznanych, obcych.

Dzieci biorące udział w spotkaniu z radością przyjęły dzielnicowych wraz z kom. Inkiem, który wśród dzieci wywoływał uśmiech i zadowolenie. Uczniowie bardzo uważnie słuchali tego co mają do powiedzenia im stargardzcy dzielnicowi. Po przeprowadzeniu prelekcji oraz odpowiedziach na pytania najmłodszych przyszedł czas na przytulanie się do „INKA”.