Serdecznie zapraszamy na debatę ewaluacyjną - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na debatę ewaluacyjną

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie debacie ewaluacyjnej, która odbędzie się 09.02.2018 roku o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach przy ulicy Wiejskiej 4.

 

 

 

Podczas spotkania przewidywane jest uczestnictwo m.in. Starosty Stargardzkiego, Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, Wójta Gminy Dolice, a także zainteresowanych mieszkańców gminy.

 

Pierwsza taka debata, która poruszyła stan bezpieczeństwa w Gminie Dolice odbyła się 26 maja 2017 roku. Wówczas zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy, wymieniono informację, a przede wszystkim skoordynowano działania policji, administracji rządowej i samorządowej ze społecznością lokalną.

 

Teraz podczas debaty ewaluacyjnej dyskusji poddane zostaną wypracowane zmiany i skuteczność podjętych działań. Ponadto porozmawiamy o bezpieczeństwie, na które każdy może mieć wpływ, przybliżymy „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, przedstawimy działania profilaktyczne, a także dokonamy prezentacji aplikacji „Moja Komenda” i sylwetek dzielnicowych wraz z ich rejonami.