Stargardzcy dzielnicowi w akcji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Stargardzcy dzielnicowi w akcji

Dzielnicowi I Rewiru Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie po raz kolejny przeprowadzili działania mające na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonach osiedli.

W związku z trwającymi feriami zimowymi, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Stargardu poddając analizie zgłoszenia wynikające z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stargardzcy funkcjonariusze z I Rewiru Dzielnicowych zorganizowali działania prewencyjne, które przeprowadzili w rejonie poszczególnych szkół jak również osiedli.

 

Policjanci sprawdzali place zabaw, rejony szkół, okolice sklepów, legitymowali głośno zachowujące się grupy młodzieży oraz osoby spożywające alkohol. Dzielnicowi kontrolowali również kierowców czy nie prowadzą pojazdów znajdując się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Podczas kilkugodzinnych działań stargardzcy dzielnicowi represjonowali 9 sprawców wykroczeń między innymi za zakłócanie porządku publicznego, a także spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.