Aktualności

Podsumowanie 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie

Dziś w sali odpraw stargardzkiej komendy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę stargardzkich policjantów w roku 2017. W uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mgr. Marek Jasztal, Prezydent miasta Rafał Zając, Starosta Iwona Wiśniewska, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, rady miejskiej oraz powiatu, a także wójtowie i burmistrzowie gmin.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak, uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz policjantów. Następnie szef stargardzkich funkcjonariuszy zaprezentował wyniki pracy stargardzkiej jednostki za rok 2017. Oprócz dobrych wyników pracy za ubiegły rok Komendant przedstawił także główne kierunki policyjnych działań na najbliższy czas. Podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego.

 

W dalszej części odprawy głos zabrali zaproszeni gości: Dyrektor Biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Bojarska, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Stargardzie Aleksander Polański, Prezydent Miasta Stargardu Rafał Zając, którzy podczas wystąpień gratulowali policjantom dobrych wyników oraz dziękowali za owocną współpracę.

Pod koniec spotkania głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, który podsumował wyniki pracy stargardzkich policjantów w roku 2017, przedstawiając jednocześnie priorytety na rok bieżący. Komendant podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane wyniki i efekty pracy.

Po zakończeniu odprawy wszyscy jej uczestnicy udali się na dziedziniec Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, gdzie doszło do uroczystego przekazania stargardzkiej jednostce kolejnego radiowozu. Tym razem z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak otrzymał kluczyki do nieoznakowanego radiowozu BMW, który służbę pełnił będzie w Wydziale Ruchu Drogowego tutejszej jednostki.