Dzielnicowi z Dobrzan zadbali o bezpieczeństwo - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Dzielnicowi z Dobrzan zadbali o bezpieczeństwo

Policjanci z Dobrzan przeprowadzili działania kontrolno – prewencyjne „Bezpieczna Gmina”, które ukierunkowane były na zwiększenie ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw.

Podczas wspólnych działań ze Strażą Leśną Nadleśnictwa w Dobrzanach dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobrzanach przeprowadzili kontrole miejsc, w których wcześniej dochodziło do naruszania przepisów prawa. Ponadto przeciwdziałano próbom zakłócenia porządku publicznego, zjawiskom kryminogennym oraz dewastacji mienia, jednocześnie zapobiegając  kradzieżom i włamaniom. Uwagę zwrócono również na osoby naruszające przepisy ruchu drogowego. Kontroli poddano również transport z drewnem, dukty leśne oraz akweny.

 

W wyniku kilkugodzinnych działań mundurowi skontrolowali kilkadziesiąt pojazdów oraz miejsc zagrożonych ujawniając przy tym 20 wykroczeń. Za popełnione wykroczenia na 14 sprawców nałożono mandaty, pozostałych pouczono.

 

Podobne działania ponownie przeprowadzone zostaną już wkrótce.